Menü

RAVANDA HALI TEKS. SAN VE TİC.LTD. ŞTİ. Olarak Çevre Politikamız;

Çevre ile etkileşimin olduğu her aşamada doğa dostu uygulamaları koşulsuz tercih etmek,
Çevrenin korunması ve yol açılan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik yükümlü olunan tüm yasal şartların gereklerini tam olarak yerine getirmek,
Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik hedefler belirlemek ve bu alanda iyileştirmeler gerçekleştirmek,
Yenilenebilir enerji konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
Sıfır atık projesi kapsamında gerekli yasal prosedürleri yerine getirmek iyileştirme çalışmaları yapmak

RAVANDA HALI olarak Çevreye verdiğimiz olası etki ve zararlar;
Hava Kirliliği
Tesisimizde bulunan makinenin hava emisyon bacaları dışarı verilmektedir. Akreditede laboratuvar tarafından belirli sürelerde ölçümler yapılmaktadır.
Koku
İşletmemizde makine den kaynaklanan kimyasalların kullanımı kokunun artmasına neden olmaktadır.
Gürültü
Tesisimizde genellikle tüm işlemlerin kapalı binalar içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle çevreye herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, üretim esnasında çalışan makine ve ekipmanın çalışmasından ötürü iç mekân gürültüsü oluşmakta ancak bu durumun önüne geçilmesi için kişisel koruyucu ve donanımlar kullanılmaktadır.

Su Kullanımı ve Su Kirliliği
İşletmemizde evsel amaç dışında herhangi bir proses su kullanımı mevcut değildir. Bu kullanım sucul yaşamı tehdit etmeyen ve su kullanım kalitesinin azalmasına neden olmayan bir boyuttadır.

Katı Atıklar
Tesis içerisinde yemekhaneden kaynaklanan evsel atıklardır.
Atık makine yağı gibi yan ürünler ise atölyemizde oluşan tehlikeli katı atıklardır. Bu tehlikeli katı atıklar için genellikle tercih edilen yöntem geri kazanım firmalarına veya bertaraf tesislerine gönderilmesidir.

RAVANDA HALI tekstilde çevreye verdiği bu etkilerini azaltmak amacıyla;

“Enerji ve Su Kullanımının Takip Edilmesi Prosedürü” uyarınca işletmenin tüketimleri takip edilerek “Çevre ve Enerji Hedefleri Listesi” nde yer alan enerji hedefleri izlenir. Tasarruf konuları hakkında çalışanlara eğitim verilmesi amaçlanır.
“Atık Yönetimi Prosedürü” ile atıkların ayrıştırılarak toplanması, uygun şekilde geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması amaçlanır. Üretim artığı olarak ortaya çıkan katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. İşletmemizde atık makine yağı dışında herhangi bir sıvı atık oluşmamaktadır.
“Kimyasal Satınalma ve Kullanım Prosedürü” ile müşterilerinin ve mevzuatın yasakladığı herhangi bir kimyasal maddenin üretimde kullanılmasını önlemekte, kullandığı kimyasallarının takibini yaparak uygun alanlarda uygun kişisel koruyucu ve donanımlarla kullanılmasını sağlamaktadır.

YÖNETİM KURULU
MUSTAFA UZANIR, FETULLAH UZANIR, HALİT UZANIR

VİZYONUMUZ

Satış ağımızı tüm dünyaya yaymak, halı tercih ve satın alma alışkanlıklarını yeniden tanımlamak

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize sorunsuz bir satın alma deneyimi yüksek satış grafikleri garantileyen ürünler sunmak.