Menü

İnsan Kaynakları Politikamız

* Doğru iş tanımı ile doğru iş kaynağını buluşturmak için çaba gösteririz.

* Her departmana ihtiyacı olan en yetkin çalışanı atamaya çalışırız.

* Yetkinliklerin gelişimini destekleriz.

* Başarıyı arttırıcı imkanlar sağlarız.

* Motivasyon, verim ve bağlılıkların artması için iyileştirmeler gözetiriz.

* Her başarıyı ödüllendiririz.

* Yönetim kadrolarına şirket içinden adaylar yetiştirmeye çalışırız.

* Güvenli, sağlıklı çalışma ortamları oluştururuz, denetleriz.

* Çalışanların görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine yardımcı oluruz.